Tjänster

Vi projekterar, Cad-ritar, monterar, driftsätter, injusterar och CE-märker.
Vi erbjuder även OVK-besiktningar och har lokal behörighet K inom Söderhamns Kommun.
Vi utför även generalentreprenader, där vi arbetar mot färdiga handlingar.